Berekening successierechten
 
Hoeveel bedragen de successierechten op een erfenis? Met deze simulator kunt u heel eenvoudig een raming maken.

Duid eerst het gewest aan waar de overledene zijn fiscale woonplaats had. De regels verschillen immers naargelang het gewest. Was de fiscale woonplaats van de overledene in de 5 jaar voor zijn overlijden in meer dan één gewest gevestigd, dan komt het gewest waar de overledene het langst gevestigd was in aanmerking.

Ook de graad van verwantschap is hier van belang. Vergeet hem dus niet hieronder aan te duiden.
Woonplaats van de overledene?
     
Uw verwantschap met de erlater?
 
Ik verklaar de gebruiksvoorwaardente hebben gelezen en te aanvaarden.
Nalatenschap:
tekst    
tekst    
tekst    
tekst   %  
         
Verminderingen en vrijstellingen:
 
Bent u jonger dan 21 jaar?
   
Voer uw leeftijd in:       jaar  
Heeft u een handicap?
   
 
tekst
 
   
 
   
tekst
RESULTAAT: berekening van de successierechten
 
Gewest van de aanslag  
Verwantschap overledene-erfgenaam  
Aandeel (%) in de nalatenschap   0,00 %
Tekst   € 0,00
Tekst   € 0,00
Tekst   € 0,00
 
Successierechten   € 0,00
Verminderingen   € 0,00
Successierechten te betalen   € 0,00
 
Totaal percentage successierecht   0,00 %
 
   
 
 
   
?
   
?